Nová akcia

01.10.2009 16:15

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.