Regeneračné priestory

Regeneračné priestory


Zápasy a tréningy unavujú hráčov tak, že títo nie su schopní optimálne trénovať a zvyšuje sa u nich aj riziko zranenia. Budovanie regeneračných priestorov tieto negatíva odstraňuje. Do regeneračných priestorov je možné si najať zamestnanca - fyzioterapeuta, ktorý ich vplyv ešte zvýši.Naše regeneračné priestory sú postavené na 4 stupni.V najbližšej dobe avšak plánujeme postaviť ďalší stupeň.

Personál

V našom klube zamestnáveme 2 fyzioterapeutov.