Športová akadémia

Športová akadémia

To, akých mladých juniorov bude tvoj klub vychovávať, určuje úroveň športovej akadémie. Čím je táto úroveň lepšia, tým viac juniorov príde a budú aj vytrénovanejší. Do športovej akadémie chodia aj seniorskí hráči na sústredenia, kde sa rýchlejšie zlepšujú. Do športovej akadémie je možné si najať zamestnanca - športového riaditeľa, ktorý jej vplyv ešte zvýši. Naša Športová akadémia je postavené na 6 stupni.V najbližšej dobe však plánujeme postaviť ďalší stupeň.

Personál

V našom klube zamestnáveme 2 Športových riaditeľov.